Звітність

Фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства.
Фінансові результати і грошові потоки компанії відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, Міжнародних стандартів аудиту, Законів України «Про аудиторську діяльність» і «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», розпорядження Нацкомфінпослуг від 25.02.2019 року № 362 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту за 2019 рік суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг».

© Трансфергруп 2021