Історія

ТОВ «ФК  ТРАНСФЕР ГРУП» – фінансова компанія, яка динамічно розвивається на українському ринку фінансових послуг з 2015 року.

Види діяльності за КВЕД:

 •  [64.92] Інші види кредитування
 •  [64.91] Фінансовий лізинг
 •  [64.99] Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

Види фiнансових послуг:

 •  Надання послуг з фінансового лізингу
 •  Надання послуг з факторигу
 •  Надання гарантій та поручительств
 •  Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Інформація про статутний фонд:

 • Зареєстрований розмір статутного фонду (статутного або складеного капіталу) 7 200 100,00 грн.
 • Фактично сплачена частка статутного фонду (статутного або складеного капіталу) 7 200 100,00 грн.
 • Частка статутного фонду (статутного капіталу), що належить державі, % 0,00%
 • Частка статутного фонду (статутного або складеного капіталу), що належить нерезидентам, % 0,00%

Відомості про порушення процедури про банкрутство, застосування процедури санації, рішення про ліквідацію: немає.

© Трансфергруп 2020