(A) Відомості про власників істотної участі

(A) Відомості про власників з істотною участю:

1) Юридичні особи:
немає

2) Фізичні особи:
Громадянин України – Гінкул Андрій Георгійович
частка прямої участі – 100%

3) Відомості про осіб, частки яких у статутному капіталі компанії перевищують 5%:
немає

Відокремлені підрозділи ТОВ «ФК ТРАНCФЕР ГРУП»: немає

Наглядова рада: немає

Виконавчим органом є директор: Гінкул Андрій Георгійович

© Трансфергруп 2020