(A) Звітність

(A) Фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства.
Фінансові результати і грошові потоки компанії відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, Міжнародних стандартів аудиту, Законів України «Про аудиторську діяльність» і «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Розпорядження Нацкомфінпослуг № 142 від 01.02.2018 року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо аудиторських звітів, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за результатами аудиту річної звітності та звітних даних фінансових установ за 2017 рік».

© Трансфергруп 2021