(А) Лізинг

(А) Фінансова компанія надає фінансову послугу з надання об’єкта лізингу (обладнання, техніка, автомобілі, нерухоме майно, тощо) на умовах фінансового лізингу у відповідності до вимог чинного законодавства України та згідно затверджених Товариством внутрішніх правил надання послуг фінансового лізингу.

(А) Кредитування

(А) Фінансова компанія надає фінансову послугу з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту у відповідності до вимог чинного законодавства України та згідно затверджених Фінансовою компанією правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

(А) Факторинг

(А) Фінансова компанія надає фінансову послугу факторингу у відповідності до вимог чинного законодавства України та згідно затверджених Фінансовою компанією правил надання послуг з факторингу.

(А) Гарантія

(А) Фінансова компанія надає послуги з фінансового поручительства та гарантій у відповідності до вимог чинного законодавства України та згідно затверджених Фінансовою компанією Правил про порядок надання гарантій та поручительств. Детальна інформація про умови використання фінансової послуги викладена у Примірному Договорі про надання гарантії та у Примірному Договорі про надання поручительства.

© Трансфергруп 2021