About the company

(A) «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТРАНСФЕР ГРУП» зареєстрована в грудні 2015 року в місті Київ у формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

Має Свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: серія ФК № 821 від 22.11.2016.

Предметом діяльності Товариства, створеного згідно з Статутом, є:

  • Надання послуг з фінансового лізингу
  • Надання послуг з факторингу
  • Надання гарантій та поручительств
  • Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

У своїй діяльності ТОВ «ФК ТРАНСФЕР ГРУП» керується Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», нормами Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України «Про господарські товариства».

© Трансфергруп 2021